I lager.

4 Nests Simple

719 SEK

Denna vackra träbox innehåller 4 handgjorda fågelvisslor. Boxen utgör en mycket speciell och ovanlig gåva som passar för både barn och vuxna som älskar naturen och finner glädje i fågelläten.

Innehåller:
Koltrast
Näktergal
Gök
Gräsand

Spara 15% jämfört med enskilda visselpipor!

Rödhake
219 SEK
Blåmes
279 SEK
Rödstjärt
229 SEK
Steglits
229 SEK