I lager.

6 Nests

1 169 SEK

Denna vackra träbox innehåller 6 handgjorda fågelvisslor. Boxen utgör en mycket speciell och ovanlig gåva som passar för både barn och vuxna som älskar naturen och finner glädje i fågelläten.

Innehåller:
Gräsand
Minervauggla
Sånglärka
Trädgårdssångare
Gök
Näktergal


Steglits
229 SEK
Nötväcka
259 SEK
Rödbena
329 SEK
Blåmes
289 SEK
Gråsparv
379 SEK
Stare
359 SEK